WE 016: Job interview

WE 016: Job interview

GLOSSARY

long time no see – kopę lat/ dawno się nie widzieliśmy 

rise through the ranks – awansować/ piąć się w górę 

brag – chwalić się/ przechwalać 

stand a chance to do sth – mieć szansę coś zrobić 

learn a lesson – wyciągnąć wnioski/ dostać nauczkę  

commit yourself to doing sth – zobowiązać się do zrobienia czegoś 

beforehand – wcześniej/ uprzednio/ zawczasu 

apply to – odnosić się do

apply for – ubiegać się o 

conscientious – sumienny/ skrupulatny 

dedicated to/ committed to – oddany 

asset – zaleta

assets and liabilities – aktywa i pasywa 

sensitive to criticism – wrażliwy na krytykę 

perceived as/ regarded as/ referred to as – postrzegany jako 

propel – napędzać

provide for the family – utrzymywać rodzinę 

set a goal for yourself – postawić sobie za cel 

entail – pociągać za sobą/ być związanym z 

take up employment – podjąć pracę 

realm of interest – dziedzina zainteresowań 

a command of – znajomość/ umiejętność 

be bound to – na pewno się stać/ musieć/ być zobowiązanym 

I’m between jobs – bez pracy/ szukam pracy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *